Nie przegap Polski system edukacji. Ranking najlepszych szkół w Polsce Jak założyć własną firmę? Pawilony modułowe jako najczęstsza forma budownictwa modułowego
Poziom służby zdrowia w Europie

Poziom służby zdrowia w Europie

Opieka zdrowotna w Europie znacznie różni się od krajów w Stanach Zjednoczonych.

Komisja Europejska opublikowała raport, w którym cytuje, że ponad 85% populacji w Europie ma jakąś formę ubezpieczenia zdrowotnego. Ubezpieczenie to może pochodzić od podmiotu publicznego lub prywatnego i zapewnia obywatelom różne poziomy opieki. Te różne poziomy zależą od rodzaju ubezpieczenia obywateli i tego, ile płacą za usługi zdrowotne.

Poziom opieki zdrowotnej na całym świecie zależy od wielu czynników, takich jak koszty, dostępność personelu medycznego i praktyki opieki prewencyjnej dla pacjentów.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przeprowadziła badanie systemów opieki zdrowotnej w Europie w celu porównania różnych aspektów opieki zdrowotnej na świecie.

Badanie wykazało, że pod względem stanu zdrowia ludzi, wykorzystania opieki zdrowotnej i wydatków na opiekę zdrowotną jako procentu PKB, kraje europejskie radzą sobie lepiej niż większość innych krajów OECD.

OECD to międzynarodowa organizacja gospodarcza 34 krajów, której celem jest rozwój gospodarczy (wzrost produktywności), poprawa jakości życia i dobrobyt społeczny wszystkich ludzi w jej państwach członkowskich.

Europejski poziom opieki zdrowotnej jest często dyskutowanym tematem. Euro Health Consumer Index (EHCI) opublikował roczne porównanie trzydziestu czterech krajów europejskich i uszeregowało kraje na podstawie jakości i dostępności ich systemów opieki zdrowotnej. Obejmuje takie wskaźniki, jak: wyniki opieki, dostęp do opieki, prawa i informacje pacjentów oraz wydajność i opłacalność.

EHCI to niezależne narzędzie porównawcze dla tych, którzy szukają wysokiej jakości systemu opieki zdrowotnej w Europie.

W ostatnich latach Europa odnotowała wzrost korzystania z usług opieki zdrowotnej. Wynika to w dużej mierze ze zwiększonej świadomości znaczenia zdrowia i sprawności fizycznej, ale także dzięki wielu bardzo udanym kampaniom prowadzonym przez rządy.

Wzrost korzystania z opieki zdrowotnej w Europie doprowadził do tego, że niektóre kraje osiągnęły 100% poziom zadowolenia z opieki, ale niekoniecznie dotyczy to wszystkich krajów. Systemy opieki zdrowotnej nie są takie same w Europie i różnią się zarówno jakością, jak i dostępnością.

Niektóre kraje mają bardzo wysoki poziom zadowolenia ze swojego systemu opieki zdrowotnej, ponieważ oferują pokrycie większości zabiegów, podczas gdy inne zapewniają dostęp tylko do podstawowej opieki lub tylko do usług publicznych, które są opłacane z własnej kieszeni.

Unia Europejska to wyjątkowy podmiot. Pierwotnie zaprojektowany jako blok handlowy, dziś jest bardziej unią gospodarczą i polityczną. Powstał z myślą, że kraje mogą współpracować w celu zapewnienia stabilności gospodarczej i bezpieczeństwa. Państwa członkowskie UE zgodziły się stworzyć jednolity rynek towarów i usług oraz ustanowić wspólną politykę w kwestiach społecznych, takich jak opieka zdrowotna, edukacja, zabezpieczenie społeczne itp.

W Europie istnieją cztery poziomy opieki zdrowotnej: pierwszy poziom – państwo ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie opieki medycznej; poziom drugi – dostawcy prywatni oferują usługi obok dostawców publicznych; trzeci poziom – szpitale prowadzone są przez firmy prywatne, ale refundowane ze środków państwowych; i wreszcie jest czwarty poziom – brak zaangażowania państwa lub jakichkolwiek regulacji.

Więcej w kategorii