Nie przegap Zrównoważony rozwój i biznes E-papierosy i ich wpływ na zdrowie Protezy bioniczne to nowa generacja sztucznych kończyn
produkcja papieru

Produkcja papieru

Produkcja papieru to proces wytwarzania papieru.

Ta sekcja zawiera wprowadzenie do produkcji papieru, czyli procesu wytwarzania papieru. W tej sekcji omówione zostaną również niektóre z podstawowych etapów produkcji papieru.

Produkcja papieru to proces, w którym papier z pulpy drzewnej zamienia się na rodzaje papieru używane do drukowania.

Obejmuje to papier do drukowania, koperty, papier toaletowy, serwetki i wiele innych rodzajów papieru.

Proces ten jest stosowany od wieków i dziś nadal jest bardzo ważny jako główne źródło zatrudnienia w wielu krajach na całym świecie.

Proces produkcji papieru nie jest tak prosty, jak ścinanie włókien roślinnych, umieszczanie ich w formie i suszenie. W procesie stosuje się szereg środków chemicznych, aby zapewnić wysoką jakość produktu końcowego. Surowiec, zwykle pulpa drzewna lub linters bawełniany, jest mieszany z wodą i kwasem (takim jak kwas siarkowy), zanim trafi do maszyny zwanej końcówką mokrą.

Na tym etapie dodaje się również środek wybielający (taki jak gazowy chlor) w celu usunięcia zanieczyszczeń barwnych; następnie dodaje się siarczyn ałunu lub potasu w celu usunięcia nadmiaru chloru. Wreszcie, po dalszym mieszaniu i płukaniu masy papierniczej przez maszyny, takie jak filtry próżniowe i prasy ślimakowe, przechodzi ona przez podgrzewane rolki zwane suszarkami w celu suszenia.

Produkcja wyrobów papierniczych odbywa się od wieków. Proces był ręczny i czasochłonny, ale dzięki nowym technologiom produkcja papieru stała się bardziej wydajna.

Pierwsza kartka papieru została wykonana w Chinach około 100 roku n.e. Ten rodzaj produkcji papieru nazywano drukiem blokowym i polegał na dzieleniu atramentu na bloki, które następnie były używane do rysowania obrazów na papierze. Druk blokowy jest nadal używany w niektórych częściach świata. Papier stał się znacznie bardziej popularny w Europie w XIII wieku, kiedy pojawiła się miazga drzewna do wykorzystania w papierach do mielenia do pisania i drukowania.

Produkcja papieru to proces tworzenia papieru do użytku jako środek do pisania.

Papier jest wytwarzany w długim procesie, który rozpoczyna się od zebrania włókien, przekształcenia ich w miazgę, rafinacji miazgi w papier, a następnie drukowania lub pisania na nim.

Produkcję papieru można podzielić na cztery obszary: pozyskiwanie surowców (np. drewna), przetwarzanie tych materiałów (np. rąbanie drewna na małe kawałki), rafinacja surowców (np. rozbijanie włókien drzewnych na wytwarzać miazgę) i wreszcie przekształcenie tego surowca w gotowe produkty (np. arkusze lub rolki papieru).

Najpopularniejszym produktem konsumenckim jest biały papier biurowy, ale istnieje również wiele jego rodzajów, w tym brązowy papier pakowy, tablice do tablic, papiery do notebooków, toaleta

Produkcja papieru to proces tworzenia papieru, który jest materiałem używanym głównie do pisania, drukowania i pakowania. Pierwsza na świecie papiernia została zbudowana w Chinach w II wieku naszej ery.

Ponieważ papier istnieje od tysięcy lat, jasne jest, że odcisnął piętno na naszym społeczeństwie. Produkcję papieru można podzielić na dwie części: (1) roztwarzanie i (2) procesy chemiczne. Pulpa rozkłada wióry drzewne na włókna, które są następnie przetwarzane chemicznie w celu wytworzenia arkuszy masy włóknistej. Procesy chemiczne rozkładają arkusze pulpy na pojedyncze włókna, które są następnie przetwarzane w celu wytworzenia produktów papierowych, takich jak opakowania lub chusteczki higieniczne.

Nie można lekceważyć znaczenia produkcji papieru, ponieważ ten proces tworzy coś, czego wszyscy potrzebujemy – coś do pisania!

Więcej w kategorii