Nie przegap Czy Rosja jest bogatym państwem? Jaki biznes się opłaca? W jakich produktach jest najwięcej białka?
Przedszkole to świetne miejsce do nauki języków obcych

W jaki sposób dobra edukacja przedszkolna wpłynie na rozwój Twojego dziecka

Czasy, gdy przedszkole było tylko „przechowalnią”, należą już do przeszłości. Teraz rodzice mają w stosunku do edukacji przedszkolnej większe oczekiwania, i słusznie. Nie do przecenienia jest wpływ, jaki przyjazne przedszkole ma na rozwój dziecka. W artykule skupiamy się na trzech aspektach: emocjonalnym, społecznym oraz intelektualnym.

Przedszkole dla emocji: wzmacnianie wiary we własne siły

Obecnie podkreśla się rolę, jaką w dorastaniu małego człowieka odgrywa jego poczucie kompetencji. Dobry wychowawca nie wyręcza podopiecznych w aktywnościach, nie jest nadopiekuńczy. Współczesny nauczyciel przedszkola nie stosuje też negatywnych, upokarzających komunikatów, typowych dla dawniejszych metod wychowawczych. Przeciwnie, życzliwy pedagog szuka okazji, aby chwalić osiągnięcia wychowanków, dostrzegać ich małe sukcesy. Zadaniem przedszkola jest zbudowanie w maluchu pewności siebie. Taka postawa będzie procentować w przyszłości, gdyż człowiek pewny własnych możliwości to człowiek szczęśliwy. Poczucie kompetencji jest czynnikiem decydującym o poziomie motywacji i skuteczności. 

Przedszkole dla wspólnoty: budowanie zaufania do ludzi

Istotną rolą edukacji przedszkolnej jest trening relacji z innymi dziećmi. Osoby, które potrafią odnaleźć się w grupie, mają o wiele łatwiej w życiu niż ci, którzy tylko stoją na uboczu. W dobrym przedszkolu dziecko powinno mieć możliwość budowania bezpiecznych, opartych na szacunku relacji. Nieudana komunikacja na etapie przedszkola może prowadzić do trudności, takich jak nieśmiałość, uległość lub zachowania agresywne. Dotyczy to nie tylko relacji z rówieśnikami, ale także z dorosłymi. To, jak przedszkolak postrzega pedagoga, łatwo może stać się wzorcem postrzegania autorytetów – takich jak późniejsi szkolni nauczyciele czy też przełożeni. Dlatego istotne jest, aby asertywności uczyć już od najmłodszych lat. Dobry nauczyciel przedszkolny jest mądrym przewodnikiem, a nie posługującym się strachem tyranem.

Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź niepubliczne przedszkole NPJS – dowiedz się więcej o ofercie edukacyjnej.

Przedszkole dla umysłu: stymulowanie rozwoju intelektualnego

Oczywistą funkcją przedszkola jest także katalizowanie rozwoju umysłowego dzieci. Istotne jest przy tym, aby takie stymulowanie nie było oparte na przymusie, tylko na inspiracji. Małe dzieci wykazują naturalną ciekawość oraz skłonność do zadawania pytań. Nauczyciele przedszkola powinni wykorzystać do maksimum ten niepowtarzalny okres ciekawości w życiu człowieka. Dobrze prowadzona edukacja przedszkolna nie koncentruje się na abstrakcyjnej wiedzy ani sztywnych metodach. Zamiast tego zachęca się przedszkolaki do interakcji z materialnym otoczeniem. Dlatego też kluczowa jest obecność odpowiednich pomocy dydaktycznych, nieograniczających się do papieru i kredek. Świat wiedzy kojarzy się wtedy z czymś interesującym i zrozumiałym, a dzięki temu dziecku będzie łatwiej podczas nauki szkolnej.

Wszystkie wymienione powody sprawiają, że warto zastanowić się nad właściwą placówką dla dziecka. Wsparcie ze strony personelu, ciepła atmosfera i interesujące zajęcia zwiększają szanse każdego dziecka na szczęśliwe życie. Edukacja przedszkolna jest kluczem do udanej przyszłości. 

Więcej w kategorii